האם יש תקופת סטאז' כמו לעורכי דין בחשבונאות - חשבונאות EZ100האם יש תקופת סטאז' כמו לעורכי דין בחשבונאות - חשבונאות EZ100

האם יש תקופת סטאז' כמו לעורכי דין בחשבונאות