האם יש תקופת סטאז' כמו לעורכי דין בחשבונאות - חשבונאות EZ100 האם יש תקופת סטאז' כמו לעורכי דין בחשבונאות - חשבונאות EZ100

האם יש תקופת סטאז' כמו לעורכי דין בחשבונאות