מה ההבדל בין חשבונית מס לחשבונית מס קבלה ? - חשבונאות EZ100 מה ההבדל בין חשבונית מס לחשבונית מס קבלה ? - חשבונאות EZ100

מה ההבדל בין חשבונית מס לחשבונית מס קבלה ?